Aljana


Četudi so banke – na befel Banke Slovenije – zategnile ročno pri kreditiranju “revežev”, je
na upokojence vseeno posvetil tigrice Alenke Bratušek 6,5 evra močan žarek upanja…