Aljana

May be a cartoon
Če bi bil Pahor bolje informiran, ne bi odlikoval samo S(lovenske)T(iskovne)A(gencije). Se v vsaki vasi najde
vsaj ena agencija, ki skrbi za dnevno dozo (dez)informacij… 🙁 😉