Nikad robom 1

25,00 

Ni na zalogi

Kategorija:

Opis

Stripovi iz Nikad robom (1963-1966)

Autor: Radivoj Bogičević
Pogovor:
Slobodan Ivkov

MLADI AKANT PROTIV HORDE KUBLAJ-KANA

Srpski strip imao je, do sada, četiri velike plime: prvu između dva svetska rata kada je strip kao medij, u staroj Jugoslaviji, počeo da osvaja štampu, a paralelno za „uvezenim“ stripovima stvarani su i kvalitetni, originalni domaći stripovi (mnogi aktivni autori bili su emigranti iz carske Rusije); druga se plima, u „novoj“ Jugoslaviji, izdiže polovinom šezdesetih godina prošlog veka sa legendarnom edicijom „Nikad robom“ i pratećim školskim listovima izdavača „Dečjih novima“ iz Gornjeg Milanovca.

Dve decenije kasnije, posle aktivnosti grupe „Novi kvadrat“, izdigla se treća plima mladih strip autora okupljenih oko nekoliko izdanja „JU strip“, „Naš strip“, „Stripoteke“. Raspad SFRJ doneo je kraj klasične strip scene i pojavu jakog andergraund stripa. Istraživanje istorije domaćeg stripa nije sistematsko i svodi se na delanje pojedinaca, bez podrške institucija; zahvaljući tim naporima prva strip plima koliko-toliko je poznata i sistematizovana, dok su strip aktivnosti iz 1960-tih i kasnijih godina slabije proučavane. Otuda je pojava knjige „Stripovi iz Nikad robom (1963-1966)“ Radivoja Bogičevića (izdavač beogradski Omnibus) i te kako bitna sa strip istoriografiju.
Ilija Bakić, 22. avgust 2014. / Dnevnik – Objavljeno i na sajtu: www.dnevnik.rs

Akanta sam radio spontano, poletno i lako. Bez ikakve prisile volje, gotovo nesvesno, kao što nisam svestan svog disanja ili načina na koji uspravno hodam.
Radivoj Bogičević

Aktuelni uspesi naših crtača u svetu, ne bi mogli biti zamislivi da se nisu 1963. i 1964. godine pojavile sveščice edicije Nikad robom i da u njima otpočetka istaknuto mesto nije zauzeo majstor stripske umetnosti Radivoj Bogičević.
Vasa Pavković

Čini se, da je mogao žmureći da nacrta konja u bilo kom skraćenju ili pokretu: hodu, kasu, galopu…
Zdravko Zupan

Biografija Radivoja Bogičevića

Radivoj Bogičević je rođen 16. maja 1940. godine u pitomom slavonskom selu Sremske Laze. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mestu, a osmogodišnju u Vinkovcima. Dogodovštine iz mladosti Radivoj je prelepo ispričao u autobiografskom romanu U trku za jelenom.

Neuredno je pohađao fakultetsku nastavu i onda se zaposlio u Zastava filmu, kao animator i asistent režije. Radio je zatim u PGP-u kao urednik omota za gramofonske ploče i u EPP-u Radio televizije Beograd gde se bavio kreiranjem spotova i 3D animacijom. U penziju je otišao kao urednik grafičke opreme svih RTB redakcija.

U periodu od 1963. do 1971. godine Bogičević je kreirao dvadesetak epizoda stripa o Akantu, nejednakog obima i formata. Akant je bio i ostao njegov najpopularniji junak, a prve dve epizode date su u ovoj knjizi. Osim Akanta započeo je i druge serijale, takođe prikazane u ovoj knjizi. Posle ovog perioda, Bogičevićev jedini povratak stripovima bio je u vidu albuma Džon Piplfoks, 2004 godine.

Strip je v srbščini.

Format 148×210, barvni tisk, poltrda vezava, 250 strani