Forum Ljubljana, Zavod za umetniško in kulturno produkcijo, Metelkova 6, 1000 Ljubljana
tel. +386 1 2319662, fax. +386 1 4338074, burger@mail.ljudmila.org,
www.stripburger.org, www.facebook.com/stripburger

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
STROKOVNO O STRIPU:
Stripburger na strokovnem stripovskem simpoziju
“Mednarodna stripovska umetnost in stripovske scene”
Univerzitetna knjižnica v Freiburgu (Nemčija), 20.-21. februar 2017
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

V južnonemškem univerzitetnem mestu Freiburg bo konec februarja potekal strokovni stripovski simpozij pod naslovom “Mednarodna stripovska umetnost in stripovske scene”. Odvijal se bo v okviru projekta comiXconnection, ki poteka pod okriljem berlinskega Muzeja evropskih kultur in drugih pridruženih kulturnih inštitucij, osredotoča pa se na neodvisno stripovsko ustvarjalnost jugovzhodnega evropskega prostora. Leta 2013 smo si v Ljubljani lahko ogledali tudi njihovo pregledno razstavo, ki je vključevala mnoge slovenske stripovske avtorje, tokrat pa bo prav Stripburger mednarodnemu občinstvu predstavil tudi nekatere druge vidike slovenske stripovske scene in ustvarjalnosti.
Spremna razstava je tokrat razstavljena v prostorih osrednje univerzitetne knjižnice v Freiburgu in bo na ogled vse do 9. marca, med 20. in 21. februarjem pa bo tam potekala tudi serija predavanj in predstavitev strokovnih besedil, ki se posvečajo estetiki, politiki in ekonomiji stripa in, obravnavajoč sodobne premike na področju stripovske ustvarjalnosti, presegajo jezikovne, nacionalne in kulturne meje med državami in regijami, iz katerih prihajajo letošnji udeleženci.
Letos bodo svoje prispevke prispevali nekateri, Stripburgerjevim bralcem že dobro znani stripovski avtorji in akterji, med drugimi tudi Danilo Milošev Wostok, Irena Jukić Pranjić in Aleksandra Sekulić. Naš član uredništva Bojan Albahari bo v svojem prispevku kot primer dobre prakse prikazal kar našo revijo in v tej študiji primera predstavil pot, ki jo je Stripburger prehodil “od fan-zina do pro-zina”. Ta pot je bila vijugasta in ne povsem brez ovir, a prav zato toliko bolj poučna in zanimiva, zato lahko služi kot odličen študijski primer, kako se (so)ustvarja domačo stripovsko sceno. Poleg tega bo Bojan tudi gost pogovora o mednarodnem stripovskem mreženju, ki bo zaključil strokovni del simpozija.
A to še ni vse: spremni program vključuje tudi druge vsebine, povezane z našo revijo. Na današnji dan, to je 9. februarja, bo namreč v Kommunales Kino v Freiburgu potekalo tudi prikazovanje animiranih omnibusov Stripburger in motion ter Wanted Borisa Dolenca, ki sta nastala po stripovskih predlogah, objavljenih v naši reviji.
Evropska oz. nemška akademska in kulturna srenja torej resno in z rešpektom obravnavata stripe in stripovski medij (vse podobnosti s Stripburgerjem so nenaključne in namerne), Stripburgerjev prispevek pa je pomembna obogatitev programa simpozija. Zato se nadejamo, da bo takšen pozitiven zgled odmeval tudi južneje od Freiburga.

http://comixconnection.eu/