Obvestilo!

Spoštovani!

Tomaž Lavrič je žal odpovedal udeležbo na Strippasuljpikniku, lahko pa mu pustite kakšno knjigico in vam bo kaj lepega narisal.
Hvala za razumevanje.