Damir Globočnik je objavil:

V kratkem izide ponatis knjižice Hinka Smrekarja Črnovojnik, v katerem Smrekar opisuje v duhoviti besedi in z satiričnimi podobami dogodivščine iz prve svetovne vojne … V letih 1915 in 1916 je bil mobiliziran, zaprt zaradi srbofilstva, v kasarni na Štajerskem, v bolniškem opazovališču in okrevališču ter naposled odpuščen iz vojske …
Ponatis bosta izdala Grafični atelje Zenit in Buča d.o.o., v njem pa bodo tudi drugi domači zgodnji stripi – protostripi od konca 19. stoletja dalje in nekaj krajših Smrekarjevih stripov. Na temle je Smrekar narisal, kako se spreminja njegova slika potem, ko so se je lotili trije kritiki – Fran Kobal, kipar Svetoslav Peruzzi in slikar Rihard Jakopič. Akvarelirano risbo hrani Narodna galerija v Ljubljani – leta 1918 pa je bila prvič objavljena v satiričnem listu Kurent.

Morda je ilustracija