Aljana

Fotografija osebe Aljana Primožič Fridauer.

Poleg takšnih, ki Dneva upora niso praznovali iz ideoloških, se je našlo veliko takih, ki si ga niso upali praznovati iz subjektivnoobjektivnih razlogov…

EPeKa

Spoštovane, spoštovani,

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, v okviru Evropskega tedna mladih 2017 prireja številne dogodke. Osrednja tema letošnjega praznovanja je solidarnost in družbena odgovornost mladih v Evropi. Zraven tega obeležujemo še Svetovni dan svobodnega tiska ter številna zanimiva predavanja in okrogle mize z zanimivimi gosti. Seveda tudi zabave ne bo manjkalo.
.
Vljudno vabljene in vabljeni.
.
Več na www.epeka.si
.
Program Evropskega tedna mladih 2017:
.
Rajanje v Romani kafenava »Vsi enaki, vsi enakopravni združeni za pravice mladih.
2. maj od 11. ure dalje do končnega padca
Gorkega 34, Maribor
.
Evropski teden mladih v Bruslju
Prihodnost EU – konferenca o strategiji na področju mladine
2. – 6. maj
Bruselj, Belgija
.
Svetovni dan svobode tiska in Predstavitev knjige Turčija
3. maj ob 18. uri
Evropska hiša Ljubljana, Dunajska 20, Ljubljana
.
Predstavitev programa EU programa Erasmus+ mladina
4. maj ob 11. uri
EPEKA, Koroška 8, Maribor
.
Obisk nacionalne agencije EU programa Erasmus+ mladina
4. maj ob 11. uri
EPEKA, Koroška 8, Maribor
Janez Škulj: Zgodovina in razvoj mladinskega dela v Sloveniji
4.maj ob 18. uri
Salon uporabnih umetnosti, Glavni trg 1, Maribor
.
Prihodnost EU in Slovenije v njej
4. maj ob 20. uri
Salon uporabnih umetnosti, Glavni trg 1, Maribor
.
Razstava vojna in WWW – Kurdi v Siriji in spletna omrežja
5. maj, ob 19.00 uri
Galerija EPEKA, Koroška 8, 2000 Maribor
.
Ederlezi – Jurjevanje ali Đurđev dan
7. maj od 12. ure dalje
Romani kafenava, Gorkega 34, Maribor
.
Predstavitev knjige Turčija
8. maj ob 18. uri
EPEKA, Koroška 8, Maribor
.
Mladifestival
9. maj
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
.
Zabava za mir ali Party4peace v KMŠ Klub
9. maj ob 22. uri do končnega miru in svobode
Klub KMŠ
.
Kontakt: epeka@epeka.si
.
Mladinski program Združenja EPEKA, so.p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino in EU program Erasmus+.
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
.
Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne
programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje
Združenje EPEKA, so.p.
Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational
Programmes and Technology EPEKA, Social Enterprise
Association EPEKA, Soc. Ent.
Koroška 8, 2000 Maribor, Slovenija, EU
URL: http://www.epeka.si www.romani-kafenava.si
www.facebook.com/epeka.slovenia / www.facebook.com/romanikafenava
skype: epekaepeka
instagram: epeka_slovenia