Od Velike vojne do I. svetovne vojne

Od Velike vojne do I. svetovne vojne
Torek, 13. maj, ob 19. uri
Prostor EPEKA, Koroška 8, Maribor

Letos je obletnica pričetka I. svetovne vojne. Vojna je zelo prizadela
tudi zaledje in vso civilno prebivalstvo. Lakota, pomanjkanje, nacionalna
nasprotja so zaznamovala ljudi in narode znotraj Avstro-Ogrskega
cesarstva. Še posebej pa se je razvijala nestrpnost in nasprotja na mejnih
področjih na Štajerskem po razpadu cesarstva.

Na pogovoru z Dr. Promitzerjem in Dr. Grdino želimo predvsem razjasniti,
kako je prišlo od poimenovanja Velika vojna do I. svetovne vojne. Zakaj se
je morija tako hitro, že čez manj kot 30 let nadaljevala na način, da so
celo enake osebe sodelovale pri obeh svetovnih vojnah. Se pravi, da ni
minila niti generacija.

Opisali bomo dogodke na Štajerskem takoj po I. svetovni vojni. Kakšno je
bilo stanje takrat na Štajerskem, ozemlju današnje Slovenije in območju
Balkana. Katere odločitve so bile ključne in katere so dobile nadaljevalni
epilog v II. svetovni vojni.

Prav tako bomo pojasnili, zakaj je prišlo na Štajerskem do unikuma, kot je
Boj za severno mejo Rudolfa Maistra in njegovih borcev takoj po I.
svetovni vojni, kljub temu da je bila izčrpanost vojakov po štirih letih
ogromna.

Vse to in še več na pogovoru v Prostoru EPEKA ob 19. uri.

Vljudno vabljeni.

Gostje:
Dr. Christian Promitzer
Institut für Geschichte – Südosteuropäische Geschichte
Karl Franzens Universität Graz
Dr. Igor Grdina
SAZU, Inštitut za kulturno zgodovino

Moderator: Štefan Simončič

Prireditev je podprl Avstrijski kulturni forum

Več na:  www.sledi-spuren.net in na www.epeka.si