Novo:

Predlog za novoletno darilo

Uputstvo
za pripremanje – kuvanje hrane
i izradu suvih improvizovanih
obroka u ratu

100_7705

Z zanimanjem sem prebral to knjigo. Vrnila me je v leta moje mladosti in zbudila spomin na mesece, ki sem jih preživel v vojaški kuhinji. Še posebno všeč so mi natančna navodila, ki upoštevajo določila dobre higienske prakse in so tako rekoč “večna”. Knjiga je kot celota zanimiva in daje sliko obdobja, ki se ga nekateri spominjamo, drugi ga lahko na tak način spoznavajo. Pasulj je bil res “zakon”!

Slavko Adamlje

Cena: 10 €
Opozorilo: Knjiga ni prevedena, je v srbohrvaškem jeziku!