Aljana


Ker Slovenci ne slovimo ravno po samodisciplini, bodo imeli državni inšpektorji nemalo dela s kontrolo upoštevanja covid navodil in priporočil…