Aljana

Fotografija osebe Aljana Primožič Fridauer.

Poleg takšnih, ki Dneva upora niso praznovali iz ideoloških, se je našlo veliko takih, ki si ga niso upali praznovati iz subjektivnoobjektivnih razlogov…