Aljana


Kakor pri vsaki novosti, bo tudi pri uvajanju covid aplikacije za sledenje nekaj začetnih težav:
kdo bo jo naložil, kako bo jo naložil, zakaj bo jo naložil, komu jo bo naložil… 🙁 😉