Aljana


Ne zanašajte se, šoferji, na prizanesljivo toplo novembrsko vreme, saj vas bo ob prvem srečanju
konkretno ohladila policija, če nimate zakonsko predpisane zimske opreme…