Aljana


Vsak (bolj ali manj) mladi slejkoprej najde sebi najbolj primerno izobraževalno ustanovo.
Če ne drugače, s pomočjo ustreznega poklicnega usmerjanja…