Ministrstvu za kulturo in predsedniku vlade v zahvalo

Vladno zadrževanje sredstev povečuje stisko

Ustvarjalci so ogorčeni, ker ministrstvo blokira izplačilo lani zasluženih sredstev

Eden od prvih ukrepov ob začetku pandemije je bil, da je vlada sprejela sklep o začasnem zadržanju izvajanja proračuna. Ta zaustavitev je prizadela številne segmente družbe, zlasti polje kulture in mnoge samozaposlene v kulturi, ki so čez noč ostali brez prihodkov.

Vlada se je odzvala na opozorila te ranljive skupine in pripravila paket pomoči, a se situacija ponovno zapleta. Konec marca je ministrstvo za kulturo na agencijo za knjigo poslalo dopis, ki med drugim onemogoča izplačilo knjižničnega nadomestila, na katero je računalo več kot 700 upravičencev. Gre za nadomestilo, do katerega so upravičeni ustvarjalci, katerih dela si je mogoče izposoditi v splošnih knjižnicah.

Stiska javnih agencij

Lani je bilo za knjižnično nadomestilo namenjenih 919.819 evrov, polovica tega zneska je šla v neposredna izplačila upravičencem, druga polovica za štipendije na področjih leposlovja, ilustracije in fotografije, AV-sektorja, glasbe in prevajanja. Povprečno neposredno izplačilo na področju leposlovja je znašalo nekaj več kot tisoč evrov, odvisno od števila izposoj, teh je moralo biti najmanj 800. Letos je do nadomestila upravičenih 712 ustvarjalcev, izplačilo so pričakovali sredi aprila. »Ni jasno, kaj dejansko zahteva priporočilo ministrstva za kulturo, saj je postopek za izplačilo knjižničnega nadomestila za lansko leto stekel že pred časom in so upravičenci morali izjave o izposoji poslati na JAK do 10. marca,« je situacijo komentiral pisatelj in nekdanji direktor JAK Slavko Pregl.

»Gre za poplačilo za leto 2019, ko je bilo po vseh podatkih leto gospodarske rasti; ni logike, da bi bili kulturni ustvarjalci prikrajšani za dohodek iz lanskega leta.« Številni so računali na ta sredstva, da bi prestali trenutne razmere, zadrževanje tega denarja tako še poglablja stisko. A s tem se strahovi avtorjev niso končali, saj je vlada napovedala rebalans proračuna, ki naj bi bil sprejet najpozneje do 1. septembra, torej obstaja verjetnost, da bo znesek zadržanega knjižničnega nadomestila, ta letos znaša 952.632 evrov, znižan za nazaj. Negotova so celotna sredstva, namenjena financiranju JAK za leto 2020. V podobni stiski je Slovenski filmski center kot javna agencija za film.

Obveznosti in pomoč

Z zadrževanjem sredstev se ustvarja nenavadna situacija, ko država ne plača opravljenega dela in s tem spravi ljudi v stisko, nato pa jim lajša nastali izpad prihodkov s finančno pomočjo. Hkrati je ustavljeno in onemogočeno delo, ki bi lahko kljub krizi potekalo naprej, prevajalci bi lahko prevajali, lahko bi pisali scenarije, delali grafične podobe in sorodna opravila. S popolno ustavitvijo je povzročena nepotrebna dodatna škoda. »Ne gre zgolj za knjižnično nadomestilo, temveč za celotno verigo založništva oziroma knjige, ki spada v gospodarsko panogo in daje kruh številnim posameznikom in njihovim družinam v tej družbi,« je poudarila pisateljica Janja Vidmar.

»Ne drži, da se nam ni treba gristi na prostem trgu. Večina nas je samozaposlenih in samostojnih podjetnikov, plačujemo davke, socialne prispevke, računovodstvo in tako naprej. Borimo se za preživetje in spet nadležno ponavljam, da v primeru knjižničnega nadomestila govorimo o zasluženih sredstvih, ključnih za preživetje marsikoga izmed nas, zdaj, ko ne moremo in ne smemo delati po šolah, knjižnicah, ko so ustavljena projektna dela z naročniki iz sveta gospodarstva in negospodarstva, ko so padla v vodo naročila in so ustavljena pogodbeno dogovorjena dela. Seveda moramo vsi zategniti pas, ampak ne pozabimo, da celoletna sredstva iz naslova knjižničnega nadomestila ne presegajo zaželene celoletne plače uprave na čelu katere od bank ali korporacij. Pa ne presojam, ali si dotični zaslužijo plačo ali ne, temveč samo poudarjam, da jim je nihče ne zadrži.« Janja Vidmar je dodala, da zdaj pisatelji upajo, da bo nov kulturni minister Vasko Simoniti »v okviru danih možnosti znal presoditi in posledično rešiti kulturo ter njene ustvarjalce pred katastrofo«.

Stališče javne agencije za knjigo je, da pri neposrednih izplačilih avtorjem ne gre za klasični transfer v smislu javnih razpisov, temveč za sporočilo o pravici do plačila opravljene storitve. To pomeni, da gre za prevzeto obveznost, saj so upravičenci podali zahtevke oziroma izpolnili vloge za opravljeno storitev. Agencija je do oddaje tega članka čakala na odgovor ministrstva. Hkrati potrebuje zagotovilo, da se znesek ne bo nižal, saj je vezan na znesek, ki je namenjen delovanju splošnih knjižnic. O alarmantnem stanju so poročali tudi založniki in predstavniki drugih področij kulture.

Vprašanja o zadrževanju sredstev in predvidenem rebalansu smo minuli teden naslovili na ministrstvo za kulturo, vendar do zdaj nismo prejeli odgovora.

Andrej Predin, 07. april 2020

Vir: https://www.delo.si/kultura/razno/vladno-zadrzevanje-sredstev-povecuje-stisko-296929.html